منوی سایت

سلام بر شما به وبسایت ما خوش آمدید...

حراج سیم کارت

توجه

کاربران گرامی، پس از پایان حراج برای دریافت مبالغ وجه التزام پرداختی، باید در پیشخوان کاربری، درخواست استرداد وجه ثبت نمایید

مرتب سازی براساس:

0912-102-69-47

محل تحویل: خریدار تعیین می کند
تعداد بازدید تکراری: 118
تعداد بازدید منحصر به فرد: 85
تاریخ شروع: 14:00:00 1395/09/17
تاریخ پایان: 14:00:00 1395/09/19

0912 239 51 73

محل تحویل: خریدار تعیین می کند
تعداد بازدید تکراری: 59
تعداد بازدید منحصر به فرد: 36
تاریخ شروع: 14:00:00 1395/09/17
تاریخ پایان: 14:00:00 1395/09/19

0912 25 67 967

محل تحویل: خریدار تعیین می کند
تعداد بازدید تکراری: 41
تعداد بازدید منحصر به فرد: 32
تاریخ شروع: 14:00:00 1395/09/17
تاریخ پایان: 14:00:00 1395/09/19

0912 236 64 69

محل تحویل: خریدار تعیین می کند
تعداد بازدید تکراری: 35
تعداد بازدید منحصر به فرد: 29
تاریخ شروع: 14:00:00 1395/09/17
تاریخ پایان: 14:00:00 1395/09/19

0912 354 89 18

محل تحویل: خریدار تعیین می کند
تعداد بازدید تکراری: 42
تعداد بازدید منحصر به فرد: 28
تاریخ شروع: 14:00:00 1395/09/17
تاریخ پایان: 14:00:00 1395/09/19

09133337009

محل تحویل: خریدار تعیین می کند
تعداد بازدید تکراری: 27
تعداد بازدید منحصر به فرد: 25
تاریخ شروع: 14:00:00 1395/09/17
تاریخ پایان: 14:00:00 1395/09/19

09133337010

محل تحویل: خریدار تعیین می کند
تعداد بازدید تکراری: 17
تعداد بازدید منحصر به فرد: 17
تاریخ شروع: 14:00:00 1395/09/17
تاریخ پایان: 14:00:00 1395/09/19

0912 385 64 15

محل تحویل: خریدار تعیین می کند
تعداد بازدید تکراری: 16
تعداد بازدید منحصر به فرد: 13
تاریخ شروع: 14:00:00 1395/09/17
تاریخ پایان: 14:00:00 1395/09/19

091 444444 30

محل تحویل: آذربایجان غربی
تعداد بازدید تکراری: 29
تعداد بازدید منحصر به فرد: 28
تاریخ شروع: 14:00:00 1395/09/17
تاریخ پایان: 14:00:00 1395/09/19

0912 865 63 73

محل تحویل: خریدار تعیین می کند
تعداد بازدید تکراری: 25
تعداد بازدید منحصر به فرد: 20
تاریخ شروع: 14:00:00 1395/09/17
تاریخ پایان: 14:00:00 1395/09/19

0912 823 20 46

محل تحویل: خریدار تعیین می کند
تعداد بازدید تکراری: 12
تعداد بازدید منحصر به فرد: 11
تاریخ شروع: 14:00:00 1395/09/17
تاریخ پایان: 14:00:00 1395/09/19

0912 917 18 61

محل تحویل: خریدار تعیین می کند
تعداد بازدید تکراری: 19
تعداد بازدید منحصر به فرد: 14
تاریخ شروع: 14:00:00 1395/09/17
تاریخ پایان: 14:00:00 1395/09/19

0912 0 212 312

محل تحویل: خریدار تعیین می کند
تعداد بازدید تکراری: 28
تعداد بازدید منحصر به فرد: 21
تاریخ شروع: 14:00:00 1395/09/17
تاریخ پایان: 14:00:00 1395/09/19

0912 06 06 436

محل تحویل: خریدار تعیین می کند
تعداد بازدید تکراری: 13
تعداد بازدید منحصر به فرد: 11
تاریخ شروع: 14:00:00 1395/09/17
تاریخ پایان: 14:00:00 1395/09/19

0912 0 550 650

محل تحویل: خریدار تعیین می کند
تعداد بازدید تکراری: 75
تعداد بازدید منحصر به فرد: 53
تاریخ شروع: 14:00:00 1395/09/17
تاریخ پایان: 14:00:00 1395/09/19

0912 043 0500

محل تحویل: خریدار تعیین می کند
تعداد بازدید تکراری: 29
تعداد بازدید منحصر به فرد: 21
تاریخ شروع: 14:00:00 1395/09/17
تاریخ پایان: 14:00:00 1395/09/19